Aynı topraklarda yaşayan, aynı maddi vc manevi değerler etrafında toplanan ve bu nedenlede ortak çıkarları bulunan milletimizin, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin en doğal davranış biçimi olacağı açıktır.


Vatandaşlarımız, Anayasadan kaynaklanan ve çeşitli yasalarda yer alan hak ve özgürlüklerinin takipçisi olduğu ve aynı zamanda kendisinin devlete ve topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirdiği sürece milli hedeflere erişmek kolay olacağı gibi milli
menfaatleri gözetmede de başarılı olacaktır.


Bu kapsamda vatandaşa düşen görevleri şöyle sıralayabiliriz:


* Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek ve vatandaş olmanın getirdiği yükümlülükleri (vergi vermek, oy kullanmak, askerlik görevini yapmak ve kanunlara uygun hareket etmek) yerine getirmek,

* Anayasanın vatandaşa verdiği hak ve hürriyetlerin takipçisi olmak,

* Devlet ve millet menfaatlerinin birey menfaatlerinden önce geldiği bilincine sahip olmak,


* Milli kimliğimizi yaşamak ve yaşatmak (dilimizi, sosyal hayat tarzımızı, milli dayanışmamızı ve bizi biz yapan değerlerin yaşamasını sağlamak),


* Türk devletinin dost ve düşmanlarını ayırt edebilecek bilince sahip olmak (milli menfaatlerimize, milli kültürümüze, birlik ve beraberliğimize karşı sinsice yapılan çalışmaları fark edebilmek),


* Dış güçler ile onların ülkemizdeki iş birlikçilerinin toplumumuzda yaratmak istedikleri kargaşa ortamına karşı bilinçli (gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olmamak) olmak.