İnsanlar, çalışma hayatlarında amaçladıkları hedeflere ulaşabilmek ve başarmak için bir güç sarf etmek zorundadırlar. Bu güç, maddi olabileceği gibi, manevi bir nitelik de taşıyabilir. Kişi hayatında geçerli olan bu ilke (lise öğrencilerinin yüksek okul eğitimleri için maddi ve manevi olarak var güçleriyle çalışması gibi) devlet hayatı için de geçerlidir. Devlet, millî stratejinin belirlediği ve kabul edilen hedeflere ulaşabilmek için güç ve olanaklarını belli bir plana göre seferber eder. "Milli güç" kavramı içerisinde milletin sahip olduğu tüm olanaklar bulunmaktadır.


Çeşitli kaynaklar, "milli güç" kavramını şöyle tarif eder:


"Bir ulusun, millî hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi

kaynaklarının toplamıdır."

Bir başka tanıma göre:


"Bir devletin, diğer devletler karşısında istediği sonuçları elde etmesini sağlayan imkân ve kabiliyetlerinin toplamıdır."


Aynı zamanda; milli güç kavramının "milli" adını taşıması, onun kaynaklarının, millete ve ülkeye ait, maddi ve manevi, özellik ve çokluk değerleri taşımasındandır.

Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal ATATÜRK'ün liderliğinde, milli gücün tüm unsurlarını çok iyi kullanabildiği için başarılı olmuştur.