Stratejinin birçok tanımı bulunmaktadır. Konumuz açısından bakıldığında, 'Takip edilen yol, usul, tarz, yöntem" şeklinde açıklanabilir. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasete, "Milli Strateji" denir.


Devlet hayatında, milletin çıkarları ile ilgili hedeflere ulaşmak ve bunları elde etmek, devlet yöneticilerinin yükümlülüklerindendir. Günümüzde, devlet faaliyetlerinin tesadüflere bırakılmadan bilimsel ve gerçekçi yöntemlerle ele alınması, sağlam bir düşünce ve muhakeme temeline dayandırılması, çağdaş devlet yönetiminin bir zorunluluğudur. Milli stratejinin belirlenmesinde temel öge, milli menfaatlerdir. O hâlde, milli stratejinin kapsamı milli menfaatler ile sınırlıdır.