Yönetici : Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aittir.


Yönetici Kimdir Ne İş Yapar?

Yöneticinin Görevlerinden Bazıları Şunlardır:


1. Amaçlara hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini belirleyip bu kaynaklan sağlar.

2. İşletme çalışanlarının görevlerini belirler.
3. Yapılacak işlerle ilgili işlemleri başlatır.
4. Hedeflere yeterince ulaşılması için gerekli önlemleri alır.

Yöneticinin, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler vardır. Yönetici bu kişilerin "üst"ü, çalışmalarından sorumlu olduğu kişiler ise yöneticinin "ast"ı dır.


Yöneticilerin başarılı olabilmeleri için astları ile iyi ilişkiler kurmaları gerekir. Astlarına kendilerini ilgilendiren konularda bilgi vermek ve görüşlerini almak, yöneticinin gücünü etkisini artırır.