İşletmenin Amaçları Nelerdir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İşletmenin Amaçları Nelerdir?

 1. İşletmelerin amaçlan faaliyet alanına, sermaye sahibi olan kişi veya kurumların özelliklerine göre farklılık gösterir. Örneğin, bir devlet işletmesi olan hastanede amaç, sosyal fayda yaratmaktadır. Özel kişilerce işletilen bir ticarethanenin amacı kâr etmektir.


  Kâr: Genel bir yaklaşımla gelirin, giderlerden çok olmasıdır. İşletmelerin kâr elde etmenin dışında farklı amaçları da vardır.

  Ancak işletmeler faaliyetlerini çeşitli amaçlara dayanarak yürütürler. İşletmelerin amaçları, genel ve özel amaçlan olmak üzere ikiye ayrılır.

  a. Mal veya hizmet üretip bu üretimi devam ettirme: Her işletme, belirli mallar veya hizmetleri üretmek üzere kurulur. İşletmeler, diğer amaçlarına ancak bu temel amacın gerçekleşmesi ile yaklaşır.


  b. Kâr Etme: İşletmenin temel amaçlarından biri de kâr etmektir. Bir ticari işletme için kâr vazgeçilmez amaçlardan biridir. Çünkü elde edilen kâr, işletmenin büyümesi için yatırım demektir.


  c. Topluma hizmet ve sosyal fayda yaratmak :
  İşletme amaçlarından bir diğeri de topluma hizmet ve sosyal fayda yaratmaktır. Örneğin, kamu kuruluşlarında bulunan kreşlerin kurulmasındaki temel amaç, çalışanların çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti sunmaktır.

  İşletmenin Amaçları Nelerdir?


  Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin, Demir yolları, Deniz yollan, PTT gibi işletmeler kamu hizmeti yaparlar.

  ç. Verimli Olma : Her işletme, şimdiye kadar anlattığımız amaçların yanı sıra olabildiğince az kaynaktan, olabildiğince çok mal ve hizmet üretimi sağlamak zorundadır. Dolayısıyla, bir işletme ne kadar az kaynak kullanıp ne kadar çok üretim yaparsa o kadar verimli olur. Örneğin, bir restoran veya bir pastanede malzemeden, işçilikten ve diğer giderlerden azami derecede yararlanılarak üretim gerçekleşirse verimli olma amacına ulaşılmış olunur.

  Teşebbüs (Girişim)


  Girişim, insanların istekleri doğrultusunda üretim yaparken yeni teknoloji uygulayan, yeni ürün geliştiren ve mevcut pazarı genişleten ekonomik birimdir.


  d. Çalışanlara iyi ücret ödeme: İşletmelerin çalışanlarına iyi ücret ödemeleri, sosyal refahı ve mutluluğu beraberinde getirir. Çalışanın ekonomik ve sosyal yönden

  rahat olması verimliliği de beraberinde getirir.

  e. Topluma ve ülkeye hizmet etme: İşletmelerin temel amaçlarından birisi de topluma ve ülkeye hizmet etmektir. Özellikle büyümesini tamamlamış işletmeler yeni yatırımlarını ülkenin gelişimine ve refahına azami derecede faydalı olacak yatırımları yaparlar.


  f. İstihdamı sürekli kılmak: İşletmeler ve bu iyşletmelerin yeni yatırımları yeni iş alanları demektir. Yeni iş alanları istihdamı artırır, işsizliği azaltır.


  Güncelleme : 2017-07-04
Bölüm: Bilgi Merkezi

Konu Etiketleri

isletmenin amaclari, işletmelerin özel amaçları nelerdir, işletmenin genel amaçları maddeler halinde, işletmenin genel amaçları nelerdir, işletmenin sorumlulukları, işletmenin sınıflandırılması

  Okunma: 34939 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -