OKSİJENSİZ SOLUNUM

1. Bazı bakterilerde, mayalarda ve Oksijenli Solunum İle Oksijensiz Solunum Arasındaki Farklaryeterince bulunmadığı zaman kas hücrelerinde görülür.


2. Sitoplazmada geçer.


3. Oksijen kullanılmaz.


4. Besin maddelerindeki kimyasal bağ enerjisinin %2-10'u ATP' de depolanır.


5. Glikoz, etil alkol, laktik asit gibi organik bileşiklere kadar parçalanır.Sadece etil alkol fermantasyonunda karbon dioksit açığa çıkar.


6. ETS görev yapmaz.


7. Sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir.


8. Bir molekül glikozdan net 2 ATP'lik enerji kazanılır.

OKSİJENLİ SOLUNUM

1. Bazı bakterilerde, bir hücrelerinin çoğunda ve çok hücrelilerde görülür.


2. Glikozun pirüvata kadar yıkımı sitoplazmada, pirüvattan sonrası mitokondride geçer.


3. Moleküler oksijen kullanılır.


4. Besin maddelerindeki kimyasal bağ enerjisinin yaklaşık %40'ı ATP' de depolanır.


5. Glikoz.su ve karbon dioksite kadar parçalanır.


6. ETS görev yapar.


7. Hem substrat düzeyinde hem de oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir.


8. Bir molekül glikozdan net 38 ATP'lik enerji kazanılır. Oksijensiz solunuma göre 36 ATP daha fazla enerji elde edilir.