Hepimiz gördüğümüz rüyalardan etkileniriz. Kimi zaman etkisinde öyle kalırız ki birilerine anlatmak isteriz. Ancak hiçbir rüyamızı gördüğümüz gibi anlatmayı başaramayız. Böyle zamanlarda belki de, keşke rüyalarımızı kaydetme imkânımız olsaydı, diye düşünürüz. Acaba rüyaları kaydetmek mümkün müdür, hiç düşündünüz mü?


Dr. Kleıtman, uykularını müşahede altında tuttuğu Kimselerin rüyalarını EEG (elektroensefalogranik) ve EKG (elektrokardiagramiarını) cihazlarla tespite başladı. Bu çalışmaların sonucunda rüyanın varlığına delil olarak gösterdiği göz hareketlerine, heyecana bağlı kalp atışlarını da ilave etmiş oldu.

EEG'nin verdiği sonuç oldukça dikkat çekiciydi. Rüyanın başladığı andan itibaren, ağır bir ahenk içinde devam eden uyku hâlini gösteren çizgiler ritmik bir hâl alıyor, uyanıklık hâlindeki şekilleriyle cihazın kâğıt şeridi üzerine kaydoluyordu.

Rüyalar Kaydedilebilirmi?


Sekiz kişi üzerinde yapılan bu deneyler on gün devam etti. Her defasında elektronik cihazın kaydettiği eğri büğrü çizgiler dikkatle incelendi. Ve şu sonuca varıldı: Rüya, uykunun yüzde yirmilik bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu durumda; sekiz saat uyuyan bir insanın uykusunun ilk saati ağır ve rüyasız geçmektedir. Bundan sonraki on dakika içinde rüya görülmekte ve sonra yine bir buçuk saat sürecek ağır uyku devresi başlamaktadır. Sonra yirmi dakikalık bir rüya ve yine bir buçuk saatlik ağır uyku... Uykunun bundan sonraki kısmında ise otuz dakikalık bir rüya faslı daha vardır. Nihayet yine uyku ve onu da uyanma takip eder.