Endüstri mühendisleri mal ya da hizmet üretiminde insan, malzeme ve enerjiden oluşan entegre sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenirler. Yüksek kalite standartlarını koruyarak, üretim sorunlarına uygulanması mümkün, etkin çözümler arama faaliyeti içinde, insanlarla ilgilenirler ve onları motive ederler. Esas olarak, para, malzeme, zaman, efor ve enerjinin kullanımında ekonomi gerektiren sorunlarla ilgilidirler. Proseslerin ayrıntılı gelişiminden çok endüstriyel yönetim ve üretimin "büyük resmi" ile ilgilenirler.


Endüstri mühendislerinin faaliyetlerinin çoğu şu dört kategoriden birine girer:

* Tesisin düzeni ile ilgili olanlar
* Çalışanların üretkenliğini arttırmak için tasarlananlar
* Ürünlerin kalitesini denetlemek için tasarlananlar
* Maliyetleri azaltmak ve kontrol etmek için tasarlananlar.

Tesis düzeni, her bir üretim bileşeni -işçiler, donanım ve malzeme- için gerekli alanı belirlemeyi ve güvenli, sorunsuz ve etkin bir çalışma sağlamak için çeşitli faaliyetler düzenleme ve sıraya koymayı gerektirir.

Endüstri mühendisleri çalışanlara ilişkin zaman ve hareket etütleri gerçekleştirirler, çalışma performansına ilişkin standartlar belirlerler ve üretkenliği arttırmak için yeni ve daha iyi çalışma yöntemleri önerirler. Atıkları ve müşteri şikayetlerini azaltmak için, kalite kontrol teknikleri kullanırlar. Kalitede makul toleranslar yerleştirmek için istatistiksel prosedürlere batvururlar ve ürün kalitesine ilişkin rutin kontroller yapmak için prosedürler geliştirirler.

Endüstri mühendisleri, işlerinin tümünde, üretim maliyetlerini dikkatle izlemeli ve üretim kalitesinden taviz vermeden maliyetleri azaltmak için yollar aramalıdırlar.

Endüstri mühendislerinin çoğu üretim sektörlerinde çalışıyor olmasına rağmen, hastaneler, havayolları, demiryolları, perakende satış mağazaları ve yerel, eyaletsel ve federal hükümet kurumları gibi başka çalışma ortamlarında da bulunabilirler.