Tanımı ve tarihinden de anlaşılacağı üzere mühendis olacak kişilerin birtakım özelliklere sahip olması gerekir.Bu özellikleri en genel şekliyle şu şekilde ifade edebiliriz:

1)Sabırlı olmalı,problemler karşısında karamsarlığa kapılmamalıdır.

2)Kendisine güvenmeli ve kendisini ifade edebilmelidir.

3)İkna kabileyeti yüksek olmalıdır.

4)Yeni fikirlere açık olmalıdır.

5)Mucit ruhlu yaratıcı kişiler olmalıdır.

6)Planlı olmalıdır.

7)Kararlı olmalı ve risk alabilmelidir.

8)Risk alırken bir şeyin "olmasını istemek" ile "olma ihtimali" arasındaki ayrımı çok iyi yapabilmelidir.

9)Elindeki olanakları kullanmasını bilmelidir.

10)Hatalarından ders çıkarabilmelidir.

11)İyi iletişim kurabilmelidir.

12)Analitik düşünme yeteneğine ve derin bir matematik ve fen bilimleri bilgisine sahip olmalıdır.

Bunun yanında her mühendislik dalının kendisine özel birtakım özellikleri vardır.