Yüzde Problemleri ve Çözümleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yüzde Problemleri ve Çözümleri

 1. 1. Bir sınıfta matematik dersinden başarı gösterenler % 60, bu dersten 8 in üstünde not alanlar, başarı gösterenlerin %20 sidir. Aynı sınıfta, coğrafya dersinden başarı gösterenler % 90 dır. Bu sınıfta coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8 in üstünde olanlar, en az yüzde kaçtır?


  A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2  2. 0,008 hangi sayının yüzde 40 ı dır?

  A) 0,0002 B) 0,002 C) 0,0032
  D) 0,032 E) 0,02  3. Bir sınıfta 40 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 32 si, kızların ise %70 i matematik dersinden başarılıdır. Tüm sınıfın %75 i bu derste başarılı olduğuna göre sınıf mevcuttur kaçtır?

  A) 74 B) 76 C) 78 D) 80 E) 82  4. Bir satıcının tanesini 2000 liraya mal ettiği bir koli bardağın yarısı taşıma sırasında kırılmıştır. Bu satıcı kalan bardakların tanesini 3000 liradan satmıştır. Buna göre, maliyet üzerinden, sonuçtaki kar-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %50 kâr B) %25 kâr C) %50 zarar
  D) %25 zarar E) Ne kâr, ne zarar  5. Haftalık harçlığının %10 nunu biriktiren bir öğrencinin 6 hafta sonunda 90 000 TL si olmuştur. Bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç TL dir?

  A) 80 000 B) 90 000 C) 100 000

  D) 120 000 E) 150 000


  6. Binde 4 ü 7 olan sayı kaçtır?

  A) 1700 B) 1750 C) 1800
  D) 1850 E) 1900  7. Buğdaydan ağırlığının %80 i kadar un, undan da ağırlığının %120 si kadar hamur elde edilmektedir. Buna göre, 480 kg hamur elde etmek için kaç kg buğday gereklidir?

  A) 600 B) 540 C) 500 D) 480 E) 450  8. %25 i kız öğrenci olan bir sınıfa 10 kız öğrenci daha katıldığında, sınıftaki kız öğrenci oranı %40 olmuştur. Buna göre, sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

  A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45  9. % 24 ü 86424 olan sayı kaçtır?

  A) 360100 B) 354196 C) 320120
  D) 36100 E) 36010  10. Bir miktar pastanın 3/5'ini İlknur, geriye kalanını da Buse yemiştir. İlknur'un yediği pasta, Buse'nin yediği pastanın % kaçı kadar fazladır?

  A) 65 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30  11. a sayısı b sayısının %16 sı, b sayısı da c sayısının %25 i dir. Buna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır?

  A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3


  12. Bir gezi grubundaki bayanların sayısı erkeklerin sayısının %40 dir. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20 den fazla olduğuna göre, erkeklerin sayısı en az kaçtır?

  A) 55 B) 54 C) 50 D) 44 E) 33

  Soruların devamı ve çözüm anahtarı ekte bulunan dosyadadır.


  Eklenmiş Dosya
  Okunma: 3643 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -