Sıfırı ilk defa Hintli matematikçiler kullanmıştır. Hintliler Ay ve Güneş'in hareketleri ve tutulmaları, gezegenlerin hareketleri; Dünya ve Güneş'in hirhirlerine uzaklıkları hakkında ayrıntılı çalışmalar yapmışlardır. Hint bilimi, erken Yunan ve İslam dünyasının bilimsel faaliyetinin şekillenmesinde önemli katkılar yapmıştır.


Sıfırı İlk Kimler Kullanmıştır?


Bu katkı ilk dönemlerde tüccarların, seyyahların ve askerlerin yardımlarıyla gerçekleşirken, daha sonraki dönemlerde, doğrudan doğruya bilginler ve çevirmenler yoluyla olmuştur. Bu bilgiler Sanskritçeden Arapçaya yapılan çeviriler yoluyla İslam dünyasına aktarılmış buradan da Avrupa'ya taşınmıştır.