Aynı yılda Mekkeliler, kendilerinin yanında Hudeybiye Antlaşması'na giren Bekir Oğulları kabilesine gizlice yardım ettiler. Müslümanların müttefiki olan Huzaa kabilesine baskın yaparak yirmi üç kişinin öldürülmesine yol açtılar. Bunun üzerinde Huzaalılar Hz. Peygamberden yardım istedi.


Hz. Peygamber Kureyşlilerin antlaşmayı bozmaları üzerine on bin kişilik büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye doğru yola çıktı. İstikametin Mekke olduğunu kimseye söylemedi. Asıl amacı, kan dökülmeden Mekke'yi feth etmekti. Nitekim küçük birtakım çarpışmalar dışında Mekke savaşsız bir şekilde fethedilmiş oldu. Mekke'ye girdikten sonra da evine kapanan veya Kabe'ye sığınan hiç kimseye dokunulmadı. Mekke'nin Fethi'nin ardından Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması geldi ve Müslümanlar bu savaşlardan da başarıyla ayrıldılar.