AŞÇILIKTA KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Her türlü mutfak araç ve gereci (bıçak, tencere, karavana, mikser vb.), - Havagazı fırını, elektrikli fırın, ızgara, fritöz, - Hamur yoğurma makinesi, sebze doğrama makinesi, ekmek kesme makinesi, salam ve kıyma makinesi, buharlı istim (sebze, et pişirirken), dondurma makinesi gibi aletler kullanır.

Meslek Grupları ve Kullandıkları AletlerARKEOLOĞ MESLEĞİNDE KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Spatüla (ucu sivri küçük mala), kazma, kürek, el arabası, keski, su terazisi, fırça, süpürge, fotoğraf makinesi, metre, ölçüm, çizim araç-gereçleri, kimyasal maddeler, sondaj aletleri.

Meslek Grupları ve Kullandıkları Aletler 1


AVUKATLIK MESLEĞİNDE KULLANILAN ALET VE MALZEMELER,

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

Meslek Grupları ve Kullandıkları Aletler 2


NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar, - Nükleer santraller ve test laboratuarlarında kullanılan araştırma reaktörü ölçme cihazları vb. araç-gereç ve ilgili malzemeler, - Teknik çizim malzemeleri.

Meslek Grupları ve Kullandıkları Aletler 3ZOOLOG MESLEĞİNDE KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Laboratuar araç-gereçleri, mikroskop, ultrasyon santrifüj, kimyasal maddeler, elmas bıçak, pusula, bilgisayar, fotoğraf makinesi, ses alma cihazı, arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

Meslek Grupları ve Kullandıkları Aletler 4


GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayarlar ve hesap makineleri, telefon, faks gibi iletişim araçları, - Mihengir, gönye, cetvel, pergel, mikrometre gibi ölçü ve kontrol aletleri, - Şablon, rapido gibi çizim alet ve makineleri.

Meslek Grupları ve Kullandıkları Aletler 5


HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tansiyon Aleti , manşon , steteskop , enjektör gibi aletler hemşirelik mesleğinde kullanılır.


Meslek Grupları ve Kullandıkları Aletler 6