Bu duayı okuyan herkes Allah'ın izniyle gereksiz heyecanını üzerinden atar. İşte bahsi geçen dua ve anlamı;

Rabbişrahli sadri ve yessirli emrivahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli


"Ya Rabbi, Genişlet göğsümü, Kolaylaştır işimi, Çözüver şu
dilimin bağını"