Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallâhü ehad.

Allâhüssamed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.


1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.