-(Amellerinizi Allah için halis kılın. Çünkü Allahü teâlâ, ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder. [Dare Kutni]

-(İbadetlere riya karıştırmayın ki amelleriniz boşa gitmesin.)[Deylemi]

-(İbadetine riya karıştırana ahirette denir ki: Git sevabını o kişiden iste.) [İbni Mace]

-(Allah rızası için cami yapana Cennette bir köşk verilir.)[Taberani]

-(Kim Allah için gazabını yenerse, Allah da ondan azabını def eder.) [Taberani]

-(Allah rızası için, ana babasına itaat ederek güne başlayana Cennetten iki kapı açılır.) [İ. Asakir]

-(Dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için, Allah'ı ananlarla beraber ol, hep Allah'ı an, Allah için sev, Allah için buğzet.) [Ebu Nuaym]

-(İbadetleri ihlas ile yap! İhlas ile yapılan az amel, kıyamette sana yetişir.) [Ebu Nuaym]

-(Sabırlı ve ihlaslı olanlar, hesaba çekilmeden Cennete girer.)[Taberani]

-(40 gün Allah için ihlasla ibadet yapanın, kalbinden diline hikmet pınarları akar.) [Ebuşşeyh]

-(İhlaslı olanlara müjdeler olsun. Onlar fitne karanlıkları içinde, parlayan ışıklardır.) [E. Nuaym]

-(İhlasla "La ilahe illallah" diyen Cennete girer.) [Bezzar]

-(Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden, Cehennemdeki yerine hazırlansın!)[Tirmizi]