Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma

Örnek: Yahya Kemal tecessüsü, üstelemeyi Doğuluların bir kusuru olarak görür. S. Birsel

Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı

Örnek: Yenemediğim bir tecessüs beni, bu iki sefilin yanına kadar sürükledi. Y. K. Karaosmanoğlu

Resulullah efendimiz, bir Yahudinin yağlı yemeğini temiz mi diye sormadan yedi. Bu domuz yağı mı, koyun yağı mı, ekmeğin hamuru su ile mi, yoksa şarap ile mi yoğruldu diye sormadı. Müşrik kadının su kabından abdest aldı. Bunlar, araştırmanın gerekmediğine birer delildir. (Berika)

Tecessüs etmemeli. Suizanda bulunup da ona kötü gözle bakmamalı! Çünkü suizan haramdır. Kusurları da gizlemeli, açığa vurmamalı. Müslümanı incitmemeli. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Hiçbir insanın kalbini incitmemelidir! Kalb kırmaktan pek sakınınız! Allahü teâlâyı en ziyade inciten, küfürden sonra, kalb kırmak gibi büyük günah yoktur. Bir hadis-i şerif meali:

(Bir müslümanı incitmek, Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır.)
[R.Nasıhin]