Kişinin özgürlük alanlarının en önemlisi özel yaşamdır. Özel yaşamın gizliliği; konut dokunulmazlığı, özel eşyanın gizliliği ile haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği hakkını içerir.


İslam dini, özel yaşamın korunması amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Bununla ilgili olarakYüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:"Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selamvermeden girmeyiniz. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır..."(Nur suresi, 27. ayet.) Hz. Peygamber de;"lzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helal değildir." (Ebu Davut, Edep, 133. hadis.) buyurmuştur. Dinimizdeki bu emirler insanların özel yaşam alanlarının korunmasına yöneliktir.Özel hayatın gizliliğini sağlamak amacıyla dinde; gizli ve ayıp hâlleri araştırmak, söz getirip götürmek, hakaret etmek, iftira etmek, kişiyi arkasından çekiştirmek gibi kötü davranışlar da yasaklanmıştır. "Birbirinizin gizli ve ayıp hâllerini araştırmayınız."(Hucurat suresi, 12. ayet), "İnsanları arkadan çekiştiren, gözle kaşla alay edenlerin vay hâline!" (Humeze suresi, 1. ayet.) ve ..İftira eden, muhakkak perişan olur."(Tana suresi, 61. ayet.) ayetler ı İslam dininin özel yaşamın gizliliğine verdiği önemi göstermektedir.