İbadet Özgürlüğü Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

İbadet Özgürlüğü Nedir?

 1. Din ve vicdan özgürlüğünün bir diğer boyutu ibadet hakkıdır. İnanç özgürlüğünün devamı olarak bir dine inanan kimse, o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkına sahip olmalıdır. İbadet hakkını kullanan kişi sorgulanmamalı, ayıplanmamak, kınanmamalı ve suçlanmam alı dır.


  Dinimizde ibadet etmek hem hak, hem görevdir. Yüce Allah bu konuda Kur'an'da; "Ey insanlarl Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize kulluk (ibadet) ediniz. Böylece saygılı olursunuz."(Bakara suresi, 21. ayet.) buyurmuştur. "Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyenler ve oraların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır?. "(Bakara suresi, 114. ayet.) ayeti de ibadethanelere ve ibadet etmeye engel olanlara yapılmış olan bir uyarıdır.

  İbadet Özgürlüğü Nedir?


  İnsanların inancına göre ibadet etme hakkı temel bir haktır. Yere, zamana, ülke şartlarına göre sınırlandırılamaz. Anayasa'mızın 24. maddesinde yer alan, "Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, zorlanamaz!' ifadesi, böyle bir zorlamanın kanunen suç olduğunu kayıt altına almıştır.

  Dinimiz, Müslümanların ve başka din mensuplarının ibadet hakkına son derece saygılıdır.' Dinde zorlama yoktur..."(Bakara suresi, 256. ayet.) ayeti, temel bir hak ve özgürlük olan ibadet hakkını da kapsar. Peygamberimiz zamanında ve sonraki zamanlarda Müslümanların yaşadığı veya fethettiği topraklarda eşsiz bir hoşgörü uygulanmış, kimsenin inancına, ibadetine, ibadethanesine karışılmamıştır. İslam ülkelerinde hâlen pek çok farklı dinin ibadethanelerinin mevcut ve açık olması bu hoşgörünün bir göstergesidir.
 2. 2015-04-05 #2
  istediğim bilgiyi tam alamadımm

  Okunma: 6688 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -