Allah, insana diğer varlıklardan farklı olarak akıl ve düşünme gücü vermiştir. Bu nedenle düşünce ve ifade özgürlüğü temel bir haktır. Düşünce özgürlüğü; insanın serbestçe düşünebilmesi, başkalarına zarar vermeden düşündüğünü söz ve yazı ile serbestçe ifade edebilmesidir. Düşünce özgürlüğü; insanın kişisel ve toplumsal yaşama ilişkin sorulara çözümler üretmesi, kendisinde bir kanaat oluşturması, bulduğu çözüm ve kanaatleri başkalarına iletebilmesidir.


Anayasamızın 26. maddesinde; "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir" hükmü yer almaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19.maddesinde ise:"Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır!' denilmektedir.