İlahi olmayan dinlerde genellikle çoktanrı inancı hakimdir. Hinduizm, çok tanrılı bir dindir.Tanrıların en üst tabakasını Hristiyan teslisine benzer üçlü tanrı sistemi oluşturmaktadır. Bu üçlü sistemde; yaratıcı tanrı Brahma, koruyucu tanrı Vişnu ve cezalandırıcı tanrı Şiva bulunmaktadır. Budizm'de, tanrı kavramı belirsizdir. Buda, tanrı konusunda açıklayıcı bilgiler bırakmamıştır. Ancak sonraki dönemlerde Buda tanrı yerine konulmuş ve ona tapınma başlamıştır.


Caynizmde tanrı yerine"Tirthankara" denilen kutsal varlıklara inanılır. Sihizmde tek tanrı inancı vardır. Taoizmde üstün güç "Tao"dur. Konfüçyanizmde "Tien" adında bir tanrıya inanılır. Şintoizmde çok tanrılı bir inanç vardır. Geleneksel dinler olarak ifade edilen ilkel kabile dinlerinin çoğunda yaratıcı bir tanrı, yüce bir varlık inancı vardır.Hinduizm ve Budizmde ahiret inancı, karma ve defalarca dünyaya gelme (tenasüh/reenkarnasyon) inancıyla bağlantılı bir inançtır. Bu inanç sistemine göre, tam olgunluğa erişmemiş kimseler öldükten sonra hayvan, bitki veya insan şeklinde tekrar doğar. Caynizmde bu dünyanın ebediliğine inanılır. Sihizmde karma ve ruh göçüne inanılır.Taoizmde ahiret inancı yeterinde açık değildir. Ölen kişilerin ruhlarının Tao ile beraber olacağına inanılır. Konfüçyanizmde yapılan iyilik ve kötülüklerin bu dünyada karşılığının alınacağına inanılır.


Şintoizmde ata ruhlarının yaşadığına ve bu dünyada insanları koruduğuna inanılır. Geleneksel dinlerde ahiret inancıyla ilgili detaylı açıklamaların olmadığı görülmektedir.

Peygamberlik sadece, ilahi dinlerde olan bir inançtır. İlahi olmayan dinlerde peygamberlerin konumunu din kurucuları almıştır. Dolayısıyla din kurucularına inanmak dinin bir gereği sayılmıştır. Bu dinlerin kutsal metinleri de vardır. Kutsal metinler, din kurucularının veya din büyüklerinin sözlerinin, ahlaki öğretilerinin yazıya geçirilmiş halidir.