Günümüzde Yaşayan Dinlerin Ortak Yönleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Günümüzde Yaşayan Dinlerin Ortak Yönleri

 1. Günümüzde yaşayan dinler incelendiğinde ilkel kabile dinleri hariç diğerlerinde farklı biçimlerde de olsa inanç, ibadet ve ahlak konularının olduğu görülmektedir. İlahî dinler olarak ifade edilen Yahudilik. Hristiyanlık ve İslamiyet, asıl itibariyle Allah tarafından gönderildiği için bu üç dinin benzer özellikleri daha fazladır. Vahye dayalı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve islam'ın inanç ve ibadet esaslarıyla, ilahî olmayan dinlerin inanç ve ibadet anlayışları farklıdır, ilahî dinlerde Allah'a inanç ve ona ibadet söz konusu iken diğer dinlerde üstün bir güç olarak kabul edilen tanrıya veya tanrılaştırılan din kurucusuna saygı vardır. İlahi dinlerle diğer dinlerin benzer yönlerinin ahlak ilkeleri çerçevesinde olduğu görülmektedir.


  İnanç

  Tarih boyunca insanlarda inanma ve yüce bir varlığa sığınma ihtiyacı hep olmuştur, insanlar veya toplumlar, bazen tek bir tanrıya bazen de ateşe, doğaüstü güçlere, hatta birçok tanrıya tapınışlardır, ilahî dinlerde tek tanrıya inanma hâkim iken diğer dinlerde birden çok tanrıya inanç yaygındır. Tek tanrıcılığa monoteizm, çok tanrıcılığa ise; politeizm adı verilmektedir. Monoteist inançta, her şeyi yaratan, var eden hükmeden ezelî ve ebedî özelliklere sahip Tanrı'nın tek olduğuna inanılır.  Tanrı'nın eşi benzeri, ortağı yoktur. Onun kudreti ve gücü sonsuzdur. Politeist inançta ise birden çok tanrının var olduğuna, her tanrının kendine ait özellikler taşıdığına inanılmaktadır. Örneğin. Japonların millî dini Şintoizm'de milyonlarca tanrı vardır ve her birinin ayrı özellikleri vardır.

  İbadet

  İbadet, bütün dinlerin vazgeçilmez bir parçası, temel unsurlarından biridir. Hak. batıl, millî veya evrensel bütün dinlerde birbirinden farklı ibadetler bulunmaktadır. Zira insan, inandığı yüce varlığın huzurunda ibadetini yapmak suretiyle saygı ve kulluğunu sunmuş olmakta, böylece iç huzura kavuşmaktadır.

  İbadetler, dinden dine farklılıklar taşısa da vahye dayalı dinlerde temel özellikleri itibariyle aynıdır. Dua, namaz, oruç, sadaka, hac ve kurban bu dinlerde bulunan ibadetlerdendir. Bu durum, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyetteki ibadetlerin aynı kaynaktan (Allah'tan) geldiği gerçeğini ortaya koymaktadır.


  Dua ibadeti, bütün dinlerde yüce varlıkla iletişim kurma yollarının en başta gelen şeklidir, insanlar dua ederek dinî görevlerini yerine getirmektedirler, islam dininde dua etmek bir ibadet olarak değerlendirilmektedir. Peygamberimiz bir hadisinde; "Dua. ibadetin özüdür." (Tirmizi, Deavat, 1.) buyurmuştur. Müslümanlar, dua ederek hem hâlini Allah'a arz eder hem de ibadet etmiş olur. Dua Allah'a yaklaşmanın en güzel yoludur. Her yerde ve her zaman dua edilebilir. Duanın kabul edilmesi için ihlâs ve samimiyet gereklidir, islam'a söre dua. insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından birisidir. İnsan, dua ederken Allah'ın kendisini işittiğinin bilincindedir. Edilen duaların hemen gerçekleşmesi istenir. Bu durumda aceleci olunmamak, ümitsizliğe kapılmamalı ve sabırlı olunmalıdır. Dua etmekle kişi, Allah'ın yardımının kendisiyle olduğunu düşünür ve manevi güç kazanır. Kişi, Allah'a dilediği, içinden geldiği şekilde, samimi olarak dua edebilir.

  Ahlak

  Bütün dinler, güzel ahlaka önem verir, insanlara güzel ahlakı benimsetmek ve kötülüklerden alıkoymak dinlerin temel amaçlarındandır. Dinler, insanların huzurlu ve mutlu yaşamalarını ister. Bunun için emir ve yasaklar koyar, çeşitli öğütlerde bulunur. Dinlerin yapılmasını emrettiği davranışlar içerisinde; ahlak ilkeleri önemli bir yer tutar, ister ilahî dinler olsun, ister diğer dinler, günümüzde yaşayan tüm dinlerin ortak noktası ahlaki ilkelerde birleşir. Tüm dinlerde anne babaya saysılı olmak, insanlara iyi davranmak, malı. canı. ırzı korumak, kul hakkına riayet etmek, adaleti, doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edinmek ahlaki davranışlar olarak emredilir. Buna karşılık; zulüm, tefecilik, yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek, cana kıymak, canlılara zarar vermek, kul hakkı vemek. iftira etmek, zina etmek sibi kötülükler de yasaklanır.


  Dinler, insanların bu ilkelere uyduğu sürece mutlu olacağını belirtir. Bu ahlaki ilkeler tüm insanlar için geçerlidir ve evrenseldir.


  Güncelleme : 2017-12-01
Bölüm: Merak Edilenler

Konu Etiketleri

dinlerin ortak özellikleri nelerdir, dünya üzerinde yaşayan dinler, dünyadaki dinler ve inançları, günümüzde yaşayan dinler nelerdir, yaşayan dinler ve benzer özellikleri

  Okunma: 3786 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -