Hint Kast Sistemi Sınıfları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Hint Kast Sistemi Sınıfları

 1. Kast düzeni, Hindistan'da uzun süredir hüküm sürmektedir. Hayatlarının her alanında bu düzenin etkisi hâkimdir.

  Eş ve İş Seçimi: Kast sisteminde grup içinde evlenmeler (endogami=akraba evliliği gibi) söz konusudur. Kimin hangi mesleği yapacağını kast sistemi belirler. Aynı kast içindekiler ancak birbirleriyle evlenebilirler.

  Birlikte Yeme-İçme: Hindistan'da önceden insanların hep birlikte yemek yemeleri yasaktı; çünkü üst kastlar bunu hoş karşılamıyorlardı. Kendilerini onlarla kirletme korkuları vardı. Bugün bu ayrım büyük oranda kaldırılmıştır. Ancak kırsal kesimlerde hala eski kuralları görmek mümkündür.

  Kast sisteminde sınıflandırma zenginlik ya da fakirlik durumuna göre yapılmaz. Ritüel saflık ve meslek durumları ölçütlerdir. Sınıflandırma Hinduizm inançlarından kaynaklanmaktadır.

  Kast sisteminde üst tabaka, alt tabaka şu şekilde oluşur:

  Hint Kast Sistemi Sınıfları


  Belli başlı dört ana tabaka (Varna) vardır.

  Bu tabakalar da kendi aralarında alt tabakalara (Jatiler) ayrılır.

  Varna Sanskritçe bir kelimedir. "Sınıf, statü, renk" anlamlarına gelmektedir. Dört çeşit Varna vardır:

  Brahmanlar (Entelektüel bir tabakadır. Kutsal yazıları (Veda) yorumlayan kişilerdir. Bilginler ve rahipler bu tabakada yer alır.)

  Kshatriyalar (Askerler, prensler ve üst düzey memurların oluşturduğu bir tabakadır.)

  Vaişyalar (Tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçiler)

  Şudralar (İşçiler ve köleler)

  Bunların dışında bir de kast sistemine dâhil edilmeyenler (dokunulmazlar) vardır. Bunlar Paryalar olarak bilinir (insanlığın en aşağı tabakasında yer alırlar ve hiçbir hakları yoktur.) Varna terimiyle ten rengi kastedilmektedir. Bu sistemde bir kişi ne kadar açık renkliyse o kadar üst tabakada yer alır. Ten rengi aynı zamanda göçmenlerin hangi ırktan olduklarını da göstermektedir.

  Varna sistemi, kast sisteminin entelektüel ve ideolojik düzeyi olarak tanımlanabilir; çünkü bu sistem toplumsal hiyerarşiyi sağlamaktadır. Kast düzeninin nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Bununla ilgili ne bir kurum ne de bir belge vardır. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Farklı kabileler birleştirilerek genel bir sistem oluşturulmuştur.

  Kast sisteminin kuralları ilk olarak Manu Smriti'de (MÖ 200 ve M.S. 200 yılları arasında) yazılmıştır. Diğer tüm Hindu yazılarında kast sistemi, amaç edinmeye değer gerçekler olarak verilmiştir. Hinduizm'e göre; kozmik ve sosyal görevlerle (Dharma öğretisi) kast sistemine aitlik arasında bir bağlantı vardır. Bir Kshatriya'nın görevi topluma önderlik etmek, onu korumaktır. Brahmanların görevi ise; kutsal yazıları öğrenmek ve öğretmektir.


  Güncelleme : 2017-11-27
Bölüm: Diğer Dinler

Konu Etiketleri

hindistan'da kast sistemi devam ediyormu, kast sistemi hangi dinde vardır, kast sistemi hangi uygarlığa aittir, kast sistemi özellikleri maddeler halinde

  Okunma: 13859 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -