Hemen hemen bütün hayatı kardeşi II. Selim ile giriştikleri taht mücadelesi ile geçti. Bu mücadeleyi kaybederek İran'a kaçtı. Babası Kanuni Sultan Süleyman'dan affını istedi. Fakat Kanuni Sultan Süleyman onu affetmedi ve 25 Eylül 151 yılında boğdurtarak öldürttü. Mezarı Sivas'ta bulunan Melik-i Acem Türbe'sindedir.