Ad ya da kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir.

a)Ad kök ya da gövdelerinden türeyen fiiller:

Gözetlemek (-le yapım ekiyle)
Sinirlenmek (-len yapım ekiyle)
Güzelleşmek (-leş yapım ekiyle)
Yönelmek (-el yapım ekiyle)
Delirmek (-ir yapım eki)
Morarmak (-er yapım eki)
Yadırgamak (-ırga yapım ekiyle)
Susamak (-se yapım eki ile)
Benimserlik (-imse yapım eki ile)
Yaşamak (-e yapım eki ile)
Gözükmek (-ik yapım eki ile)

b) Fiil kök ya da gövdelerinden yüreyen fiiller:
İtelemek (-ele yapım ekiyle)
Gülümsemek (-imse yapım eki)
Sürümek (-i yapım ekiyle)
Sildirmek (-dir yapım ekiyle)
Sarkıtmak (-it yapım ekiyle)
Serilmek (-il yapım ekiyle)
Bilinmek (-in yapım ekiyle)
Yazışmak (-ış yapım ekiyle)
Geliştirmek (-iştir yapım ekiyle)

c) Yansımalardan türeyen fiiller:
Hoplamak ( -le yapım ekiyle)
Hapşırmak ( -r yapım ekiyle)
Vızıldamak ( -de yapım ekiyle)
Hıçkırmak ( -kır yapım ekiyle)
Kükremek ( -re yapım ekiyle)