Unvanı, Adı Soyadı: Op. Dr.

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 19.10.1961 İzmir

E-mail :

Bölümü: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi: O.M.U.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB.

Çalıştığı Kurumlar:


 • O.M.U.T.F.
 • Samsun Ruh Sağlığı
 • Samsun Askeri Hastanesi
 • Samsun Devlet Hastanesi
 • Samsun Doğum ve Çocuk Bakımı
 • Samsun Büyük Anadolu Hastanesi


Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

 • İnfertilite
 • Laporoskopik operasyonlar ( Laporoskopik Tuba Lipasyonu, Laporoskopik Avor Kisti)
 • Tanısal Laporoskopi
 • Endoskopi ( Histereskopi)
 • Riskli Gebelikler


Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Tabibleri Birliği
 • T.Jinekoloji Derneği
 • Samsun Jinekoloji Derneği ( delege)


Araştırmalar ve Yayınlar:

 • Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:
  Gonadotropin Releasing Hormon Analoglarının Postoperatif Adezyon Oluşumunu Engellemedeki Rolü, 1997.


ESERLER


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Üstün, C., F.F. Yank, . Koçak, M.A. Canbaz, R. Çayl, "Effects of Ringer's Lactate, Medroxyprogesterone Acetate, Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue and Its Diluent on the Prevention of Postsurgical Adhesion Formation in Rat Models", Gynecol Obstet Invest, 46, 202-205 (1998).

A2. Canbaz, M.A., C. Üstün, İ. Koçak, F.F. Yanık, "The comparison of gonadotropin-releasing hormone agonist therapy and intraperitoneal Ringer's lactate solution in prevention of postoperative adhesion formation in rat models", European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 82(2), 219-222 (1999).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Üstün C, F.F. Yanık, İ. Koçak, A. Uzel, A. Canbaz, Ş. Çokşenim, "Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Değerlendirilmesinde Trombosit Sayımı, Ca-125 Ve Ulltrasonografi", Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 7(3), 171-176 (1997).

B2. Koçak İ, F.F. Yanık, A. Canbaz, Üstün C, Kökçü A, "Tek Fetusu Ölmüş İkiz Gebeliklerin Sonucu: Canlı İkiz Gebelikler ile Karşılaştırılması", Gynecology Obstetrics and Reproduction Medicine", 4(1), 21-23 (1998).

B3. Canbaz, S., A.T. Sünter, G. Buran, M.A. Canbaz, Y. Peksen , "Samsun İli Merkez Sağlık Ocaklarına Başvuranlarda Dental Anksiyete Sıklığı", MN Klinik Bilimler & Doktor Dergisi 11(6), 585-588 (2005).

B4. Turla, A., S. Canbaz, F. Turla, M.A. Canbaz, "Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi İçin Başvuran Hastaların Hekim Tercihinde Cinsiyetin Rolü", Kadın Doğum Dergisi, 5(1), 1027-1030 (2006).

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Turla, A., S.Canbaz, F.Turla, M.A.Canbaz, " Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi İçin Başvuran Hastaların Hekim Tercihinde Cinsiyetin Rolü" I. Jinekoloji ve Obstetrikte Adli Sorunlar Kongresi, 40, Ankara, 2006 (Poster Sunum)

C2. Canbaz, S., A.T. Sünter, Y. Peksen, M.A. Canbaz, "Samsun İl Merkezinde Eğitim Alan Adolesanların Patolojik İnternet Kullanım Sıklığı" 1.Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 60, Samsun, 2006 (Poster Sunum)

D. Atıflar

A1.
Üstün, C., F.F. Yank, . Koçak, M.A. Canbaz, R. Çayl, "Effects of Ringer's Lactate, Medroxyprogesterone Acetate, Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue and Its Diluent on the Prevention of Postsurgical Adhesion Formation in Rat Models", Gynecol Obstet Invest, 46, 202-205 (1998).

D1.
Haimov-Kochman, R., V. Doviner, H. Amsalem, D. Prus, A. Adoni, Y. Lavy, "Intraperitoneal levonorgestrel-releasing intrauterine device following uterine perforation: the role of progestins in adhesion formation", Human Reproduction, 18(5), 990- 993 (2003).

D2.
Elkelani, O.A., C.R. Molinas, O. Mynbaev, P. R. Koninckx, "Prevention of Adhesions with Crystalloids during Laparoscopic Surgery in Mice", The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists, 9(4), 447-452(2002).

D3. Guvenal, T., A. Cetin, H. Ozdemir, O. Yanar, T. Kaya, "Prevention of postoperative adhesion formation in rat uterine horn model by nimesulide: a selective COX-2 inhibitor", Human Reproduction, 16 (8), 1732-1735 (2001).


D4. Aka, N., I. Gönenç, Z.T. Vural, N. Aktaş, "Progesteron Ve Gnrh Analoglarının Postoperatif Adezyonları Önlemedeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması", Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 11:262-265 (2001).

A2. Canbaz M.A., C. Üstün, İ. Koçak, F.F. Yanık, "The comparison of gonadotropin-releasing hormone agonist therapy and intraperitoneal Ringer's lactate solution in prevention of postoperative adhesion formation in rat models", European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 82(2), 219-222 (1999).
D1. Binda, M.M., C.R. Molinas, A. Bastidas, P.R. Koninckx, "Effect of reactive oxygen species scavengers, antiinflammatory drugs, and calcium-channel blockers on carbon dioxide pneumoperitoneum-enhanced adhesions in a laparoscopic mouse model", Surgical Endoscopy, 21(10),1826-1834 (2007).

D2. Ghahiri, A., E. Zarean, M. Rasti, S. Adibi, "Effect of D-penicillamine in prevention of post operative pelvic adhesion formation in rat", Journal of Research in Medical Sciences, 11 (5), 313-318 (2006).

D3. Schindler, A.E., "Gonadotropin-releasing hormone agonists for prevention of postoperative adhesions: an overview", Gynecol Endocrinol, 19, 51-55 (2004).

D4. Elkelani OA, C.R. Molinas, O. Mynbaev, P.R. Koninckx, "Prevention of Adhesions with Crystalloids during Laparoscopic Surgery in Mice", The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists, 9(4),447-452 (2002).

D5. Habara, T., M. Nakatsuka, H. Konishi, K. Asagiri, S. Noguchi, T. Kudohabara, "The biological effects of antiadhesion agents on activated RAW264.7 macrophages", Journal of Biomedical Materials Research, 61(4), 628-633 (2002).

D6. Roberts, J.E., K.L. Watkin, T. Tulandi, "Effects of Leuprolide Acetate on Adhesion Formation and Wound Healing in the Rat Model", The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists, 8(1),124-128(2001).


E. Katıldığı Kurslar ve Eğitimler

 • Beşinci İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel tanı ve Tedavi Kursu, 31.Ekim-2.Kasım.1997.
 • İnfertilite ve Ultrason Kursu, 14.Şubat.1999.
 • Yardımcı Üreme Teknikleri Ovulasyon İndüksiyon Kursu, 24.Nisan.2002.
 • Yardımcı Üreme Teknikleri Sperm Hazırlama Yöntemleri Teorik ve Pratik Kursu, 24.Nisan.2002.
 • Office Histeroscopy Workshop, 22-25.Eylül.2004.
 • Neonatal Resüsitasyon Kursu, 6-8.Aralık.2004.
 • Ovulasyon İndüksiyon Kursu, 25-29.Ekim.2007.


F) Katıldığı Sempozyum ve Kongreler

1. 21 th Century Reproductive Medicine and Endozcopic Surgery Congress, 14-17.September.2000.
2. International Congress on Reproductive Medicine 2nd International Congress on Ovulation Inductionand Menopause, 3-6.May.2001.
3. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30.Mayıs-3 Haziran.2001.
4. II. Ulusal IVF Sempozyumu, 24-27.Nisan.2002.
5. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29.Ekim.2002.
6. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 16-20.Mayıs.2003.
7. 19th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embriology-ESHRE 2003, 29 June-2 July.2003.
8. Perinatal Tıp 2003 Kongresi, 9-12.Ekim.2003.
9. 3rd Internationa Congress on Menopause and Osteoporosis, 19-23.May.2004.
10. 1st International Congress of Turkish Society of Reproductive Medicine, 22-25.September.2004.
11. 7.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi,13-16.Ocak.2005.
12. 13th World Congress on In Vitro Fertilization Assisted Reproduction and Genetics, 26-29.May.2005.
13. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi,15-19.Mayıs.2006.
14. Yardımla Üreme Yöntemlerinde Tartışmalı Konular,6-8.Ekim.2006.
15. VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi,16-20.Mayıs.2007.
16. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu,25-29.Ekim.2007.