Ağırlık Merkezinin Bulunması Deneyi

Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin merkezinden geçer. Cismin coğrafi konumuna ve yerden yüksekliğine göre değişir. Yer kabuğundan yukarı çıkıldıkça azalır. Merkeze İnildikçe azalır. Merkezde sıfirdır. Yerin merkezinden yer kabuğuna doğru gidildikçe artar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlık artar. Eğer Dünya dönmemiş olsaydı ağırlık daha büyük olurdu. Atmosfer olmasaydı daha fazla olurdu.

Ağırlık Merkezinin Bulunması Deneyi

Ağırlık Merkezinin Bulunması DeneyiAğırlık Merkezinin Bulunması DeneyiAğırlık Merkezinin Bulunması Deneyi


Ağırlık Merkezinin Bulunması Deneyi


Ağırlık Merkezinin Bulunması Deneyi


Ağırlık Merkezinin Bulunması Deneyi


Ağırlık Merkezinin Bulunması Deneyi