Günümüzde çocuk gelişimde çocuk psikiyatrisi önemli bir yer tutmaktadır.Çocukların bedensel gelişimleri kadar psikolojik gelişimlerinin de önemi anlaşılmış ve bu konu üzerine geniş çalışmalar yapılmaktadır.Bu çalışmalar sonucu yaygın olarak gelişimi etkileyen hastalıklar genel olarak


Asperger sendromu
Otizm
Rett sendromu
Çocukluğun dezintegratif bozukluğu
Ve tanı konulamamış diğer gelişimsel hastalıklar olarak belirlenmiştir.