Amfizem Nedir?

Plevrayı yırtmış kot kırıkları, toraks delici yaralanmaları, özafagus perforasyonları, basınçlı pnömotoraks gibi olaylarda hava akciğerlerden cilt altına geçer ve olayın şiddetine paralel olarak giderek yayılır. Medistene yayılmış toraks patolojilerinde hava, mediasteni takiben kolayca boyun fasyaları arasında ilerleme imkanı bulur. Bazen bütün toraks duvarı, boyun, yüz ve göz kapaklarına yayılır.