-Problemlere duvarlı olmayı

-Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.

-Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.

-Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.

-Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.

-Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.

-Deneyimlere açık olmayı sağlar.

-Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.

-Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların ortaya çıkmasına yardım eder.

-Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.

-Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.

-Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar İçin kullanılabilir.

-Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar

-Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.

-Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.

-Beden dilini kullanmayı sağlar.

-Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi sağlar.

-Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu İlişkilerine olumlu katkılar sağlar.

-Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.

-Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.

-Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek kavranmasını sağlar.

-Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi İçin İlgi çekici hale getirir.

-Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi. İnsanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesi.