Dramanın Özellikleri

-Drama Kahraman-Engel-Eylem şeklinde kurgulanır.


-Drama her zaman bir "şey" hakkında kurgulanır.


-Bir biçim ve içeriği vardır.


-Bir sanat disiplini vardır.


-Duygusal özelliğe sahiptir.


-Seyircisizdir.


-Birey kendi dünyasını yaratarak duygularını form ve içeriği benimsemelidir.


-Herkes kendi yaratmalarını birbirine anlatmalıdır.


-Dramada en önemli ve etkili özellik anlamak ve düşünmektir.


-Yaratıcı drama etkinliklerinin erken çocukluk dönemindeki çocuklardan orta hatta ileri yaşlara kadar olan katılımcıları vardır.Yaratıcı dramada ortalama yaşın 5-14 olması önemli özelliğidir.


-Yaratıcı drama oyununun bir çok özelliği vardır. Bunun yanında kendine özgü de özelliklere sahiptir.


-Uygun bir etkinlik alanı dramanın en büyük özelliğidir.


-Yaratıcı drama çalışmaları etkinlik planı hazırlanarak uygulanmalıdır.


-Yaratıcı dramada konu. amaç. materyal, düşsel ortam planda yer alır.


-Yaratıcı dramada süre kullanılarak ısınma, uyum. güven çalışmaları, doğaçlama oluşumları, değerlendirme ve rahatlama bölümleri bulunur.


-Drama müzik ve dansla birlikte kullanılabilir.