Yaratıcı dramanın çocuklara sayısız faydası var. Yaratıcı drama sayesinde, çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Dil gelişimi, kelime haznesi, kelimeleri kullanım biçimi zenginleşirken, çocuk, sözel, yazım ve anlatım konusunda yetkinlik kazanmaya başlar.


Drama; çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygularından arınmasını sağlar. Oyun oynayarak yapıldığı için soyut ve teorik, olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Çocukların düş güçlerinin gelişmesine ve yaratıcı düşünmelerine yardımcı olur. Estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuklar, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayı öğrenir. Drama etkili bir öğrenme aracıdır. Çocuklar, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilirler.


Yaratıcı Dramanın FaydalarıGrupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çocukların sosyal gelişimini hızlandırır. Hayata ve olaylara olumlu bakabilme ve olumlu-pozitif davranışlar gösterebilmelerini sağlar. Kendisini, çevreyi daha iyi algılar, empati kurma becerisi gelişir. Oynarken duygularını da yansıttığı için duygusal gelişimi hızlanır. Harekete dayalı oyunlarda bedenini tanır ve onu kullanmayı öğrenir. Etkinliklerde çocuk eğlenceli zaman geçirir, vaktini daha kaliteli geçirmeyi öğrenir. Çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de edebiyat ve tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur. İyi birer izleyici olmayı öğrenir.

Hale Şenözgen