Etkileşim sözcüğün kökü de "et"tir. Bu kökün anlamsal içeriği oldukça geniştir ve yapmak, becermek, başarmak gibi anlamları içermektedir. "Etkileş(mek)" sözcüğünde birden çok öznenin "etkile(me)!! eylemini karşılıklı olarak gerçekleştirmeleri söz konusu olup etkileşim bir insanın başka bir insanla karşılaşması, kendini diğer insana uydurması, birinin etkinliğinin diğerinin etkinliğini izlemesi ve birbirlerinin etkinliğine hareket kazandırmaları olarak tanımlanabilir .


Etkileşimin olması için bir olayı yaşayan ve paylaşan insanların bir eylemin anlamı hakkında yeni fikirlere sahip olmaları temelde anlaşmaları gerekmektedir. Kısaca iki olayın karşılıklı olarak birbirini etkilemesi söz konusudur. Etkileşim bir başka yaklaşımla, İletişim süreci içinde, kaynaktan semboller şeklinde gönderilen mesajların alıcı tarafından alınıp çözümlendikten sonra tepkide bulunulmasıdır.


Etkileşim Nedir?


Etkileşim insanın insanla karşılaşması olayıdır ve evrensel yani genel bir yasadır. Bu yasa insanı ve onun çevresini de kapsamı İçine alır. Bu yasaya göre doğada ve evrende var olan her şey birbirini etkiler. Böylece her etki kendisine karşı bir tepki oluşturur. Etkileşim yasası insanın toplumsal çevresine de yansıyarak sosyal olayları, sosyal süreçleri de etkiler .