Oyun sözcüğü "oy" köküne Türkçe'de yaygın bir şekilde kullanılan yapım eki olan "- İn" gelerek isme dönüşmüştür. "Oy" un ilk anlamı "çukur açma" olmakla birlikte zamanla anlam genişlemesine uğrayarak, çukurlaştırmak. kazmak, süslemek anlamlarının yanı sıra, yanıltmak, önlemek, engellemek, devinmek, kımıldamak, eğlenmek gibi anlamlarda yüklenmiştir.


Yaratıcı dramayı anlamak İçin etkili olan kavramlardan biri de oyundur. Bütün toplumlarda geleneksel olan ve zaman geçirici özelliği bulunan oyun, profesyonel bir lidere ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilmektedir. Oyunun her çeşidinden yararlanılarak doğaçlama yöntemiyle, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik eğitsel süreçler yaratılmaktadır. Çocuğun dünyasında ve çocukluk döneminde oyunun yeri çok büyüktür. Oyun çocuğun duygularını, gördüklerini sınadığı bir deney ve en iyi öğrenme ortamıdır. Bu nedenle oyunla eğitim, eğitimciler tarafından en çok kabul gören yöntemdir.


Oyunun Çocuk Gelişimine Olan Etkileri


Çocuklarla İletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın yollarından birisi de oyundur. Çocuklar birlikte oynarken birbirleriyle etkileşim haline girmektedirler. Bu da karşılaştıkları sorunlara kendi kendilerine çözüm yolları bulabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu arada çocukların davranışlarında değişmeler ve gelişmeler görülmekte en önemlisi de yaratıcılıkları gelişmektedir.