Eylem Nedir?

Eylemi bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası olarak tanımlamak mümkündür. Eylem maddesel bir gücün ya da bir düşüncenin ortaya çıkması olarak da ifade edilebilir.


Eylem maddesel bir gücün ya da düşüncenin ortaya çıkışı olup psikolojik açıdan oyun ve emek şeklinde İki temel biçimi bulunmaktadır. Oyun özgür bir eylem olmasına karşılık, emek düzenleme ve yönetim gerektiren bir eylemdir.