-Yaratıcı bir öğretmenin çocuklar arasında kendiliğinden öğrenmeyi destekleyici rolü vardır, çocuğun keşfedici girişimlerini destekler.

-Yaratıcı öğretmenin otoritenin olmadığı öğrenme ortamı yaratmada rolü büyüktür.

-Serbestlik sağlar, yaratıcılığını kolaylaştırır.

-Yaratıcı öğretmenin çocukları daha fazla öğrenmeye bilgi edinmeye yönlendirmede rolü vardır. Çocuğu öğrenirken farklı materyallerle karşılaştırır.

-Yaratıcı öğretmenin yaratıcı düşünsel sürecini desteklemede rolü büyüktür.

-Verileri değerlendirir, yeni fikirlere açıktır.

-Yaratıcı öğretmenin kararı, değerlendirmeyi ertelemede rolü büyüktür, keşfetmeyi engellemez.

-Yaratıcı öğretmenin çocuklar arasında zihinsel esnekliğe fırsat tanımada rolü vardır. Çocukların gözlem yapmalarını, değişik yol ve yöntem bulmalarını sağlar.

-Yaratıcı öğretmenin bireysel başarı ve gelişmeyi kendi kendini değerlendirmeyi destekleyici rolü vardır.

-Yaratıcı öğretmenin çocuğa empati kurmak, toplumun değerlerini anlamak gibi duyarlılık eğitimi kazandırmada rolü büyüktür.

-Yaratıcı öğretmenin çocuğa sorduğu soruların yaratıcı eyleme açık olması, ezberden cevaplanacak biçimde olmamasında rolü büyüktür.

-Yaratıcı öğretmenin çocuklara sunduğu materyal, fikir, kavram, araç ve yapıları yönetebileceği firsatlar yaratmada rolü vardır.

-Yaratıcı öğretmenin çocuğun başarısızlıkları ve hayal kırıklıkları ile başa çıkabilmesinde rolü büyüktür.

-Yaratıcı öğretmenin çocuğun karşılaştığı problemi bir bütün olarak görmesinde, ek ve parçalardan çok bütünüyle İlgili olmasında rol oynar.

-Yaratıcı öğretmenin yaratıcı düşünceyi ödüllendirmede de rolü büyüktür.

-Yaratıcı öğretmenin çocuğun sorularına karşı saygılı olmada rolü vardır.

-Yaratıcı öğretmenin alışılmamış ve hayali fikirlere saygı göstermede rolü büyüktür.

-Yaratıcı öğretmenin çocuklara fikirlerinin değerli olduğunu göstermede rolü büyüktür.

-Yaratıcı öğretmenin değerlendirme olmaksızın uygulama ve deneme için fırsatlar vermede rolü büyüktür.