Yaratıcılığın Gelişiminde Yetişkinlerin Rolü

-Tehdit edici olmayan duygusal ortam oluşturma.

-Yaratıcı orijinal cevapları ödüllendirme ve denemeler İçin cesaretlendirme.


-Çeşitli etkinlik ve uyarıcıların olduğu fiziksel çevre oluşturma.


-Günlük etkinlikler içinde açık uçlu sorulara yer verme.


-Hayal kurma ve düşünme için zaman verme.


-Orijinal bir oyuncak ve materyal yapımı için cesaretlenme.


-Çocukların cevaplarını kaydetme.


-Yaratıcı problem çözme uygulamaları yapma.


-Çocukların ürünlerini düzeltirken dikkatli davranma.


-Oyun ortamında doğal merakın uyanık kalmasına, macera duygusunun uyarılmasına katkıda bulunma gibi yetişkinlere ilişkin roller yerine getirilmelidir.


-Olumlu model olmalıdır.