Yaratıcılığın Gelişimini Engelleyen Faktörler

-Çocuğun bulunduğu ortama uyum göstermek zorunluluğu onun yaratıcılığını olumsuz yönde etkiler.

-Otoritenin baskın olduğu tutum ve davranışlar ve böyle bir çevrede yaşamak yaratıcılığını olumsuz etkiler.


-Küçük düşürücü ve alaycı tutum ve davranışlar güvensizliğe ve buna bağlı olarak yaratıcı gücün engellenmesine neden olan önemi bir faktördür.


-Kişinin katı ve hoşgörüsüz yapıda olması kendisindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarabilmesine engel olan bir faktördür.


-Katı ve sınırları geniş değerlendirme ölçüt ve not vermedeki aşırı kuralcı tavırlar yaratıcılığı olumsuz etkileler.


-Ayrıntılara çok yer veren tavırlar, özellikle eğitimcilerin bu tür yaklaşımları çocukların yaratıcılığının gelişmesini olumsuz etkileyen faktörlerdendir.


-Çocuğun başarısını çok sık gündeme getirmek bunu tek amaç haline getirmek, dikkati başarılı olmaya çekmek onun yaratıcı düşünceden uzaklaşmasına, bu konudaki ilerlemelerine engel olan olumsuz faktörlerdendir.


-Alışılmışın dışında yaratıcı kişiliğe sahip bireye karşı öğretmen ve arkadaşlarını olumsuz yaklaşımları yaratıcılığa engel olan faktörlerdendir.


-Rol oynamaya karşı oluşturulan tutucu tavırlar yaratıcılığı engeller.


-Çocuğa karşı ilgisiz davranışlar, yaptıklarını sorgulamadan reddetme, izlenimlerine karşı olumsuz tavırlar yaratıcılığı olumsuz etkiler.


-Çocuğa öğrenme ve merak etme İsteği uyandıracak ortamlar sağlanmaması, düşünme yeteneğine dayalı izlenimlerini aktarmasına izin verilmemesi yaratıcı düşünceyi olumsuz etkiler.

-Çevresinde gelişen ve kendisinin yaşadığı olaylarda ve gelişen durumlarda hissettiği duyguların ve düşüncelerin farkına vardırılmaması çocuğun yaratıcılığını olumsuz etkiler.

-Yeni buluşlar yaratması konusunda yönlendirilmemesi yaratıcılığı olumsuz etkiler.


-Çocukların bazı davranış biçimlerini taklit etmeleri veya başkalarına ait bilindik ürünleri ya da durumları kopyalamaları anne-babalarının hoşuna gidebilir.


-Çocukların bu konuda desteklenmesi yönlendirilmesi onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.


-Çocukların kullanımına uygun her türlü malzeme ile yaratıcı düşüncesinin birleşmesi sonucu amacının dışında kullanılmasına izin verilmemesi onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.


-Çocuğa uyarıcı çevre olanakları sağlanmaması onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.

Çocuğu aile ve eğitim ortamında kazanılan olumlu davranışların hayata geçirilmesine fırsat verilmemesi çocuğun yaratıcılığını olumsuz etkiler.

-Çocuğun yaşının ve gelişim seviyesinin üzerinde, yetişkinlerin kabul ettiği ve uyguladığı değerlerle yetiştirilmesi onun yaratıcılığını olumsuz etkiler.


-Sürekli olarak, her yaşta oynanan oyun ve oyuncakların çocuğun cinsiyeti baz alınarak seçilmesi onun yaratıcılığını olumsuz yönde etkiler.


-Çocuğun kendine özgü saflığı ve doğallığını ortaya koymasına fırsat verilmemesi, sürekli direktiflerle yönlendirilmesi, yaratıcılığını olumsuz etkiler.


-Aile ve eğitim ortamlarında kuralların ve sürelerin ağırlıkta olması çocuğa etkinliklerini uygulamada esnek davranılmaması, yaratıcılığını olumsuz etkiler.


-Her ihtiyacının anne-baba ve diğer kişiler tarafından karşıladıkları için yada kişisel olarak çocuğun rahatına düşkünlüğü ya da isteksizliği, yaratıcılığını olumsuz etkiler.