Çocuktaki yaratıcı yeteneklerin gelişmesinde taklit önemli bir unsurdur. Çocuklar doğdukları andan itibaren duydukları sesleri gördükleri hareketleri ve daha sonrada bazı yaşantıları taklit ederek taklit repertuarlarını geliştirirler. Çocuğa olumlu modeller sunulması gereklidir. Taklitlerden sonra zamanla kendi dünyasını oluşturur ve hayal gücünü geliştirir hayal dünyası içinde ve çevresinde gördüklerini kendi yaratıcılığını da kullanarak yine çevreye vermeye başlar. Oyun.resim yapma, yaratıcı hareketler,hikaye anlatma, drama vb etkinliker kendini ifade aracı olduğu gibi aynı zamanda yaratıcılığın üst noktaya ulaşmasını sağlar.Çocuklarda Yaratıcılık Nasıl Gelişir?


Bireye yaratıcı düşünceyi kazandıran beceriler göstermesine fırsatlar tanıması, ana-babaların ve eğitimcilerin çocuklarının yaş ve gelişim düzeylerini ve düşünce yapılarını bilmeleri ile mümkündür.

Çevreyi tanımada ve uyum sağlamada duyu sistemi kullanılmaktadır. Eğitimde duyuların uyarılması ve duyuların bir arada eş güdüm içerisinde kullanılmasının sağlanması gerekir. Bu nedenle yaratıcılığın geliştirilmesi İçin bebeklikten itibaren duyuların uyarılması için gerekli ortamlar düzenlenmelidir. Anne-babalar ve eğitimciler bilinçli davranarak çocuklar için onların yaratıcılıklarına katkıda bulunacak olumlu çevre olanakları sağlamalıdırlar.Çocuklarda Yaratıcılık Nasıl Gelişir?


Oyunla başlayan yaratıcı düşünce oyuncaklar, dil gelişimine uygun etkinliklerle daha da belirgin hale gelir. Oyunlar aracılığı ile gözlemlediği her rolü deneyebilir. Algıladığı, çağrışımlarla bulduğu simgeleri ve birçok imgeyi oyunlarda kullanır. Küçük yaşlarda başlayarak aldığı, çağrışım ve bellek yoluyla oluşturduğu imgeler on üç yaşına doğru en yüksek noktaya ulaşır. Bu. yaratıcı düşünce için en verimli dönemdir. Bu durumun erken oluşmasında çevresel faktörlerin ve eğitimin rolü büyüktür.

Küçük yaş çocukları için seçilen oyuncakların seçiminde;

-Zihinsel etkinlikleri açısından çok yönlü, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ve çocuğun cinsiyetine uygun, yetenekleri destekleyici, herkes tarafından kullanılabilen,

-Farklı etkinliklerde farklı biçimlerde kullanılabilen.

-Güvenli, sağlam, dayanıklı ilgi çekici olmasına dikkat etmeleri gerekir.

Yaratıcılığın gelişiminde, algı. çağrışım, belleğini kullanabileceği yeni ve farklı imgeler oluşturmasına yardımcı oyuncaklar ise; çeşitli varlıklara ilişkin yapı malzemeleri, tahta ve hafif malzemeden yapılmış bloklar, çeşitli plastik ve tahta kalıplar, farklı boya malzemeleri, yoğurma maddeleri, farklı boyutlarda fırçalar, farklı özelliklerde kâğıtlar, yapıştırıcılar, çocuğa uygun plastik makas ve bıçaklar.


Çocuklarda Yaratıcılık Nasıl Gelişir?


Farklı büyüklükte ve sayıda legolar, eşleştirmeli puzzle'lar, dominolar, farklı boyutlarda plastik ölçekler, mikser, fen ve doğa etkinliklerinde kullanılabilecek fosiller, büyüteç, fener, mıknatıs, kova, kürek, saksı, tohumlar, süzgeç, kum, taş, canlı evcil hayvanlar, plastik ev eşyaları ve gereçleri, yaş ve gelişim seviyesine uygun farklı özelliklerde kitap, mecmua, VCD, DVD, TV, CD, çeşitli giysiler, kuklalardır.

Bu materyallerin çeşitli etkinliklerde kullanılması İçin yeteri zaman verilmesine önem gösterilmelidir. Ayrıca çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun görevler vermeye, etkinlikler uygulanırken fazla yönlendirme yapmamaya dikkat edilmelidir. Bundan ayrı olarak çocuğun spor ve sanatsal etkinlikler İçinde olması için fırsatlar tanınmalı, bu alandaki yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına destek olunmalıdır.