-Bilgi birikimine dayanır.

-Düşünme sürecinin ikinci aşamasını temsil eder.

-Deneyimlerden yararlanır.

-Yaratıcı düşünceyi değerlendirir.

-Kısa zamanda kabul görür.

-Var olanın üzerine kuruludur, var olanı korur.

-Geçmişin uzantısıdır.

-İyi kötü,doğru yanlış gibi nitelendirmeleri vardır.

-Nesnel ya da mantıksal bağlantıları vardır.

-Mantık kuralları vardır.

-Matematiksel ve bilimsel düşünceye uygundur.

-Düz çizgili ,dikey düşünme biçimidir.