-Yeni ve özgündür.

-Düşünme sürecinin ilk aşamasında yer alır.

-Değişimin kaynağıdır.

-Yeni fikirler üretir.

-Kabul edilmesi güçtür zaman alır.

-Var olanı geliştirir.

-Geleceğe dönüktür.

-Alışılmış düşünüş tarzını kullanmaz.

-Yaklaşım söz konusudur.

-Duygular,değerler, tutumlar, sezgiler varsayımları içerir.

-Yetenekler kullanılır.

-Yanal düşünce (çok yönlü düşünme ve arama) biçimidir.