Mehmet Şadi Çalık Hakkında BilgiTürk heykelcisi (Kandiye, Girit,1917- İstanbul. 1980). İlkokula başlamasından önceki yıllarda ailesi İzmir'e yerleşen M.Şadi Çalık. İzmir Erkek Lisesi'ni bitirdikten (lisedeki öğrenimi sırasında resim öğretmeni Abidin Elderoğlu'nun yönlendirici katkılarından büyük ölçüde yararlandı) sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümüne girerek. Alman asıllı heykel sanatçısı Rudolf Belling'in yanında eğitim gördü (Belling, Şadi Çalık'ın Akademi'ye girişinden iki yıl önce. Güzel Sanatlar Akademisi Heykel bölümünü yeniden düzenlemekle görevlendirilmişti.) 1949'da Akademi'yi bitirip Paris'e gitti (1950); ama yurt özlemine dayanamayarak geri dönüp (1951)serbest sanatçı olarak çalışmaya başladı (1957 yılında İstanbul'da bu çalışmalardan oluşan bir sergi düzenledi).


1957'de 18. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde ikincilik ödülü kazandı. 1959 da Akademide öğretim üyesi, 1971'de profesör oldu. Akademi'deki öğretim üyeliği görevinin yanı sıra heykel çalışmalarını da sürdürdü.

SANAT ANLAYIŞI

Sadi Çalık'ın sanatı bir yandan Türkiye'de Cumhuriyet dönemiyle geleneksel bir nitelik kazanmaya başlamış olan anıt heykelciliğine, öte yandan serbest ve dinamik etütlere dayanan yaratıcı atılımıyla soyut heykelciliğe bağlıdır. Daha çok 1960 yıllarının ürünü olan anıt heykellerinde, belirli bir geleneğin kalıplarına uyum göstermiştir (bu eğilimin başlıca örnekleri Eskişehir, Niğde, Burdur, Edremit, Bitlis, Şereflikoçhisar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Erzincan ve Seydişehir'deki Atatürk anıtlarında görülebilir). Taş, bakır, demir, tahta gibi değişik gereçleri, soyut bir heykel kompozisyonu içinde birleştirdiği farklı doku etkileri aradığı soyut heykellerindeyse, yeni arayışların sınırsız özgürlüğünü, çağdaş bir sanatçı bilinciyle birleştirmiş, bu yolda atak deneyler yapmıştır (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeki metal çubuklardan oluşturduğu geometrik düzenli Soyut Heykel saf ve yalın bir heykel kompozisyonunun, her

tür gösterişten uzak güzel bir örneğidir).Mimarlığa bağlı olarak geliştirdiği taş ve bakır rölyeflerinde'de aynı etkileri aramaya yönelen sanatçının bu çalışmalarında Rudolf Belling'in soyut heykel anlayışının etkileri sezilebilir.

Sadi Çalık, öncü sanatçılardan bir olarak heykeli doğrudan doğruya yaratıcı ve bağımsız bir dal halinde inandığı bir doğrultuda ele almış ve heykeli bir gereç ve anlatım bağıntısı düzeyinde değerlendirmiştir. Bu Türkiye'de heykelcilik alanında görülen değişmenin ve yeni oluşumların öncülerinden biridir. Öte Yandan soyut ve anıtsal nitelikli heykellerin yanı sıra çok yönlü çalışmalarının birer tanığı sayılabilecek İstanbul Resin ve Heykel Müzesindeki alçıdan çıplak kadın heykeli ve Asaf Halet Çelebi büstüylede doğa paralelindeki akademik kökenli heykelin belirgin örneklerini vermiştir.