Çakmaktaşı Çeşitleri

Kılıfsız (ya da örtüsüz) çakmaktaşları, oluşumlarını tamamlamamış çakmaktaşlarıdır. Genellikle, birkaç sm kalınlığında levhacıklara ayrılmış sürekli tabakalar halinde bulunurlar. Çeşitli sünger iğneciklerinin, kuvars tanecikleri ve deniz kestanesi dikencikleri içermeleri, çakmaktaşındakine oranla daha az yoğun bir yeniden billurlaşma evresinden geçtiklerini gösterir. Çakmaktaşlarında bulunan açık renk kabuğa, kılıfsız çakmaktaşlarında rastlanmaz. Kireç ile silisli katışkıların bir araya gelmesine çok sık raslanır ;yani çakmaktaşları çoğunlukla kireçli çevrelerde oluşurlar. Bununla birlikte, başka çevrelerde de çakmaktaşı bulunabilir. Marnlarda melitit çakmaktaşları; alçı taşlarında nektik çakmaktaşları.

Çakmaktaşı Çeşitleri


Açık renkli olan nektik çakmaktaşları, su yüzeyinde yüzmelerine olanak veren çok sayıda hava dolu boşluk içerirler. Kıvılcım üretilebilen (yani ateş yakma olanağı veren) çakmaktaşları. Tarih öncesi dönemlerde son derece önem taşımış, çeşitli aletler
yapılmasında kullanılmışlardır. Söz konusu aletlerin büyük bölümü, Solütreyen döneminden (İ.Ö 18 000- 15 000 arası) kalmadır.