Çakmaktaşı Nedir?

Kireçli arazilerde az çok kesintisiz tabakalar halinde ortaya çıkan silis yığınlarına verilen ad. Çakmaktaşları. birçok şişkinlik içeren düzensiz biçimli düğümcükler halindedirler.

BİLEŞİMLERİ VE OLUŞUMLARI


Çakmaktaşları silisin iki amorf türünden oluşurlar: Karmaşık biçimde birbirine karışmış olan kadıköy taşı; opal (panzehir taşı).
Çok sert olan bu düğümler kavkı gibi kırılırlar. Orta yerleri siyahtır: kenarlara doğru bu renk açılarak kahverengiye,yarı saydam beje ve beyaza dönüşür. Renk değişikliği farkı, çakmaktaşı düğümünün yapısından kaynaklanır; ortası çok yoğundur;kenarlara doğru giderek gevşeklesin rengin de buna koşut olarak açılmasının nedeni, yapı içinde sıkışıp kalmış hava kabarcıklarından, giderek daha çok ışık yansımasıdır.


Çakmaktaşı Nedir?Kireç kökenli çakmaktaşlarının oluşma biçimi, taşbilimciler ve yerbilimciler tarafından uzun süre çözülememiştir. Bazı süngerlerin boynuzsu silisli taneciklerden (iğnecikler) oluşan bir iskeletleri vardır.Kireç çamuru içine dağılmış bu iğneciklerin, çakmaktaşı çekirdeklerinin oluşmasına yol açtıkları sanılmaktadır. Su içinde erimiş olan silis, bu ince iğnecikler çevresinde çökelti halinde yığılma eğilimi gösterir. Bazı hayvanlar, özellikle de bir hücreliler ve deniz kestaneleri, bu çekirdek merkez çevresinde, bir organik silisli bütünün tutunmasını kolaylaştırır.