Düşünme çeşitli bakımlardan sınıflamalara tabi tutulmaktadır:

Mantıklı düşünme-mantıksız düşünme.

Somut düşünme-soyut düşünme.

Tümdengelimsel düşünme-tümevarımsal düşünme.

Bilinçli düşünme-bilinçsiz düşünme.

Bilme-inanma.

Gerçekçi düşünme-gerçekdışı düşünme-gerçeküstü düşünme.

Mutlakçı düşünme-bulanık düşünme.

Dikey (sistematik ya da programlı) düşünme-yanal (rastlantısal) düşünme.