Türkiye'nin Yeraltı Enerji Kaynakları

Enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi ülkenin gelişmişliği ile ilgili olarak farklılık gösterir.
Enerji kaynakları yeniden üretilebilir (hidrolik, rüzgar, güneş vb.) yenilenmesi mümkün olmayan (linyit, taşkömürü, petrol doğalgaz vb.) diye ayrılır.

Türkiye'nin enerji kaynakları; taşkömürü, linyit, petrol, doğalgaz, jeotermal ve hidroelektrik enerjilerdir.


Türkiye'nin Yeraltı Enerji Kaynakları1.Taşkömürü (Maden Kömürü)
-Taşkömürü ülkemizde yalnızca Zonguldak-Ereğli Havzası'nda çıkarılmaktadır.
-Üretilen taşkömürü tüketimimizi karşılayamamakta, bir miktar ithal edilmektedir.
-Demir-Çelik sanayisinin temel enerji kaynağıdır.
-Yüksek ısı ve kaloriye sahip olduğundan enerji üretiminde kullanılmaz.

2. Linyit
-Oluşum bakımından taşkömürüne benzemekle birlikte kalori değeri düşüktür.
-Türkiye'de üretilen linyitin önemli bölümü, linyit üretimine yakın yerlerde kurulan termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.
-Konutların ısıtılmasında kullanılır.
-Türkiye'de en yoğun çıkarılan madendir. Ülke ihtiyacımızın tamamı karşılar.

Türkiye'nin Yeraltı Enerji Kaynakları Linyit


Petrol
-Türkiye'de üretilen petrol, ihtiyacı karşılamaz. Türkiye dışarıdan petrol ithal eder.
Petrol yatakları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman, Siirt ve Diyarbakır'dadır.
Petrol kimya sanayisinin hammaddesi olarak da kullanılır.
Yerli ve ithal ham petrol
Batman Rafinesi (Batman)
Ataş Rafinerisi (Mersin)
Aliğa Rafinerisi (İzmir)
İpraş Rafinerisi (İzmit)
Orta Anadolu Rafinerisi (Kırıkkale)'de işletilmektedir.

4.Doğalgaz
Diğer yakıtlara oranla daha az çevre kirleten doğalgaz çabuk tutuşan, yanıcı özelliği olan yüksek ısı veren bir yapıya sahiptir.

- Doğalgaz evlerin ısıtılmasında sanayide ve araçlarda yakıt olarak kullanılır.
- Ülkemizde Trakya Hamitabat'da (Kırklareli) çıkartılır. Ülke ihtiyacını karşılamaktadır.
- Ülkemiz, Rusya Federasyonu'ndan boru hattı; Cezayir'den de denizyoluyla doğalgaz satın almaktadır.

Türkiye'nin Yeraltı Enerji Kaynakları Doğalgaz


5. Hidroelektrik Enerjisi
-Akarsular üzerinde kurulan barajlardan, göllerden ve şelalelerden elde edilen enerji türüdür.
-Türkiye, eğitimi fazla olan bir coğrafyaya sahiptir. Bu yüzden hidroelektrik potansiyeli fazladır. Avrupa'da hidroelekt üretiminde ikinci sırada gelir.
-Türkiye'deki enerjinin %40'ı, hidroelektrik enerjisinden sağlanır.

Türkiye'nin Yeraltı Enerji Kaynakları Hidroelektrik


6. Jeotermal Enerji
-Mağmaya yakın yerlerde yüksek sıcaklık etkisiyle ısınan sulardan elde edilen enerjidir. -Evlerin ısıtılması ve seraların ısıtılmasında yararlanılır. -Ege Bölgesi jeotermal enerji bakımından zengindir.

Türkiye'nin Yeraltı Enerji Kaynakları Jeotermal


7.Nükleer Enerji
Uranyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerden elde edilen enerjidir.
Ülkemizde bu enerji kaynağından yararlanamamaktadır.

8. Güneş Enerjisi
Türkiye güneş enerjisinden fazla yararlanamamaktadır. Karadeniz Bölgesi dışındaki bölgelerimizin tamamında su ısıtma gibi basit enerji tüketiminde kullanılır.