Doğuda yer alan Slovakya dağları daha yüksektirler ve kuzeyden güneye doğru, çeşitli jeolojik birimlerden oluşmuşlardır. Karpatların flişli kıvrımları (1 700 m);Tatralar gibi, yükselmiş (en yüksek yerde 2 655 m) granit bloklan; bol maden filizi içeren Slovakya Maden dağları (Slovenske Kruşnohori, 1480 m). Güneyde, yakın zamanlarda oluşmuş tortul havzalar Macar ovasına açılır. Slovakya, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akan ve Karpatlar ile kuzeyde Tatralar'dan doğan dört ırmak (Vah, Nitra, Hron, Hernad) tarafından akaçlanır (Akıtılır) . Çekoslovakya' nın her yerinde kara iklimi egemendir ama fiziksel cevreve göre değişiklikler gösterir.


Bohemya'da orta yayla, okyanustan gelen hava akımlarından kuzeybatıdaki dağ engelleriyle korunmuştur; yağış miktarının yılda 600 mm'yi bulmasına ender raslanır (Prag'da 443 mm); en yağışlı mevsim yazdır. Buna karşılık, dış kesimde kalan dağlar ve Slovakya bol yağış alırlar (yılda 1 500 mm); gürgen ve ladin ormanlarıyla kaplıdırlar .(Slovakya'nın yüksek tepeleri, kış soğuğundan dolayı bütünüyle çayırlıktır).