Çekoslovakya'da üç büyük doğal bölge ayırt edilir: Batıda, kenarları sıradağlarla çevrili bir eski kütle olan "Bohemya dikdörtgeni"; ortada, Moravva tepeleri (tortul maddeler) ya da havzası doğuda karpatların oluşturdukları yayın kuzey ucunu kapsayan Slovakya.


BOHEMYA DİKDÖRTGENİ VE MORAVYA HAVZASI

Eski kütle iyice düzleşmiş bir orta yayladan oluşur; kuzeyi tortul maddelerin birikmesinden dolayı eğimlidir (Polabi). Polabi'nin sularını boşaltan Elbe ırmağı, Bohemya yaylasını kuşatan sıradağların ekseninin alçalması sayesinde çukurluktan çıkar. Göller ve turba ya taklarıyla delik deşik olmuş asitli toprakları verimsiz olan Çeske Budejovice yaylası (yüksekliği 300 m), alüvyonlu toprakları linyit bakımından zengin Ohre havzasıyla çelişki içindedir. Kütlenin ortası, tabanın daha sonraki hareketlerinin sonucu olan üç dış sıradağla çevreden ayrılmıştır. Kuzeybatıda yamaçları sel yataklarıyla yarılmış yüksek yaylalar olan Kruşne Hory dağları (ya da Bohemya Maden Dağları, 1250 m); güneybatıda doğrudan doğruya tabanın yükseltisi gibi görünen Çesky Les ve Şumava dağları (1 460 m); Dördüncü Zaman buzullarının izini taşıyan (buzyalakları) kuzeydoğuda dev dağları (Krokonoşe 1 600 m).


Doğuya doğru gidildikçe granitsi yayla, tebeşirli Moravya havzasının birikintileri altında kalır: Aşınma olgusu nedeniyle, burada bir tepeler sistemi ortaya çıkmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve Çekoslavakya Silizyasında Odra Koridoruyla devam eden Morava Ovası bir doğal ulaşım yolu oluşturarak Tuna Ovası ile Almanya -Polonya ovasını birbirine bağlar.