Şeker hastalığı, alkoliklik, frengi, merkezi sinir sistemi hastalıkları, urlar gibi bazı genel hastalıklar görme yeteneğini etkileyebilir. Yerel bozunlar arasında yanıklar, ezilmeler ve yaralar hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Gözün kılıflarının hastalıkları da çoktur: Sümüksel zar iltihapları (trahom, bir virüsün neden olduğu bir sümüksel zar iltihabıdır [konjonktivit]); gözakı iltihabı: iris iltihabı; saydam tabaka iltihapları (ama saydam tabakada iltihaplı olmayan göz lekesi ve yara izi gibi bozunlar da görülebilir); billur cisim tam ortada bulunmayabilir ya da saydamsızlaşabilir (katarakt); ağtabaka, bir iltihap (retinit) ya da bir damar hastalığı (arterit: atardamar ya da toplardamar tıkanması; yüksek tansiyon) tarafından etkilenebilir.


Ağtabakada urlar ve bazen travma kökenli kopmalara da rastlanabilir.

Görme siniri ve görme yollarının bir hastalığı da görmeyi etkileyebilir ve görme alanını değiştirebilir; gözün bazı kaslarının felce uğraması, iris hareketlerini engelleyebilir; öbür kasların işlevlerini yerine getirememesi, anormal hareketler, bakışın tek ya da çift yanlı sapmasına (yakınsak ya da ıraksak şaşılık) yol açar.

Gözkapağı düzeyinde, bir gözkapağı düşüklüğü (ptozis) ya da gözkapaklarındaki çembersi kasların istenmeyerek kasılıp büzülmesi (blefaro-spazm); iyicil (kistler) ya da kötücül (kanserler) urlar; çeşitli mikroplara, ama özellikle de stafilokoka bağlı (çakmak, çıban, arpacık) enfeksiyonlar görülebilir. Camsı cisim düzeyinde, kanamalar ve göz içi basıncında bir artma (en belirgin biçimi, genellikle körlüğe neden olan ivegen ya da süreğen glokomdur [karasu]) olabilir.


Gözlerin ve görme aygıtının murayenesi, göz hekiminin ilgi alanına girer.