Pasif bağışıklık: Hastalanmış kişilere başka bir canlının vücudunda geliştirilen antikorların hazır olarak verilmesine ve bu yolla bağışıklık kazanılmasına denir.Bu şekilde hazırlanmış antikorlara serum denir.Antikor serum ile hasta bireye verilir.Serumlar at ve sığır gibi hayvanların kanından elde edilir.Serum hazırlanırken hayvanın vücuduna serumu hazırlanacak hastalığın mikrobu verilir.Bu mikroba karşı hayvan vücudu,antikor oluşturur. Daha sonra hayvandan alınan kanın hücreleri ve diğer proteinleri ayrıştırılarak antikor taşıyan serum elde edilir.Bu serum hastalık anında vücuda verilerek antikor takviyesi yapılır ve vücudun direnci arttırılır.Örneğin Hepatit-B,kızamık gibi hastalıklarda serum verilerek tedavi edilir.Böylece hastalığın daha kısa sürede atlatılması sağlanır.Serum,tedavi amaçlı kullanılır,koruyucu değildir,kısa süreli bağışıklık sağlar.Pasif bağışıklık anne sütü ve plasenta yolu ile anneden yavruya geçen antikorlarla sağlanır.